V lednu domov

Jednou z prvních stavebních aktivit, která bude ve městě v letošním roce oficiálně hotova, respektive slavnostně předána do užívání, je ale nová budova Domova pro seniory v Čechových sadech. Sloužit má celkem 94 klientům.

„Stavba byla dokončena na sklonku listopadu minulého roku s tím, že slavnostní otevření je plánováno na pondělí 24. ledna a samotné stěhování klientů proběhne na přelomu měsíce února a března,“ řekl velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

A co budou mít klienti vše k dispozici? „Jde o standardní domov pro seniory s centrální jídelnou, službou lékaře a sester, prádelnou, klubem pro seniory s plánovaným programem pro ně, kaplí a také se specializovaným patrem pro nemocné s Alzheimerovou chorobou. Nechybí moderní centrální koupelny pro imobilní a méně pohyblivé klienty,“ uvedla pro Deník mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Na lednové dny jsou naplánovány i výkopové práce ve směru na Mostiště, a to v souvislosti s rekonstrukcí čističky odpadních vod.

Jak upozornil starosta Radovan Necid, motoristé se budou muset připravit ve zmiňované lokalitě na omezení dopravy.

Na podzim bariéry

Co se týká velké vody, se kterou se město potýká v rámci jarního tání sněhu, do konce března podají v této věci žádost na ministerstvo zemědělství, v červnu či v červenci se uskuteční výběrové řízení na dodavatele protipovodňových opatření a na podzim se začne se samotnou výstavbou.

„Letos se budeme mimo jiné snažit řešit situaci v areálu bývalé koželužny Svit. Pokusíme se kontaktovat řetězec Lidl, který tam chtěl stavět svůj obchod, a několikrát záměr oddálil,“ uvedl Necid.