„Semafory začnou fungovat, až bude komunikace na Klafar průjezdná," potvrdila Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárského městského úřadu.

Než se třetí světelná křižovatka v okresním městě uvede do provozu, musí se tam dokončit přechodový ostrůvek.

„Nutné je i upravit chodníky v Jungmannově a Wonkově ulici a samozřejmě asfaltování silnic," doplnila Škodová.

Most ještě letos?

Pokládání asfaltového povrchu souvisí do značné míry s tím, nakolik budou vhodné klimatické podmínky. Křižovatka „u fordu" je právě součástí stavby mostu na Klafar, kterou provádí společnost Strabag. Smlouva ukládá jako termín dokončení květen 2014. Stavební společnost ale chce celou stavbu mostu z velké části dokončit dříve, aby komunikace na Klafar byla provozuschopná už koncem roku letošního.

„Z pohledu dodavatele je jednodušší udělat vše během jednoho roku, ale všechno má svůj čas," poznamenal žďárský místostarosta Ladislav Bárta. Důležitou roli bude totiž nyní v postupu prací hrát počasí. Pokud plán nezkomplikuje, zkušební provoz na nové světelné křižovatce by mohl být na podzim spuštěn, nejdříve však v listopadu.

Křižovatka Dolní a Wonkovy ulice je třetí ve Žďáře, kde bude provoz řídit světelná signalizace. O možnosti vybavit křižovatku semafory se uvažovalo i v případě problematického křížení ulic Brodské a Revoluční ve Žďáře 3. Radním se ale jevil vhodnější kruhový objezd.

K záměru postavit světelnou křižovatku na Brodské ulici se vyjadřovalo i krajské policejní ředitelství, které podle místostarosty Jaromíra Brychty přišlo s nápadem zvážit možnost postavit tam malý kruhový objezd. I odborníci žďárského dopravního inspektorátu by takové řešení preferovali, neboť na okružní křižovatce není tolik kolizních míst a vozidla jí projíždějí plynule. V parku „u Ivana" například kruhový objezd problémy s provozem vyřešil. Vybudovat objezd je navíc levnější, a radní brali v potaz i menší technickou náročnost.

„Jde nejen o samotné zařízení a čidla v silnici, ale i o odbočovací pruhy, světelná křižovatka je musí mít. Zaberou víc místa. Dál jsou tu provozní náklady za odběr elektřiny a pravidelné revize či kolapsy, když se světla porouchají," vyjmenoval Brychta.

Radní v nejbližší době ale o možnostech úprav křižovatce Brodské a Revoluční rozhodovat nebudou. Zhodnotí zkušenosti, zda a nakolik v místě ovlivní dopravu otevření nové silnice na Klafar. „Když jsme o tom diskutovali, přiklonili jsme se k malé okružní křižovatce," uvedl druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta. „Chceme nyní vyzkoušet, jak se změní intenzita provozu v Brodské ulici poté, co budou moci řidiči na Klafar projíždět po nové silnici. Třeba pak doprava na křižovatce už tolik zatížená nebude," dodal Ladislav Bárta.