Sloužit má pro rozvoj a propagaci rodinných pasů. To je žlutá kartička podobná známé kreditní kartě, která svého vlastníka opravňuje žádat u označených prodejců a poskytovatelů služeb slevu v rozmezí pět až padesát procent.

Šeky jsou první finanční pomocí pro mateřská centra od kraje Vysočina. „Mateřská centra jsou závislá na tom, jak jsou o jejich důležitosti přesvědčení městští zastupitelé. Jedná se vesměs o občanská sdružení nebo neziskové organizace, které jsou závislé na sponzorech a penězích z různých grantů,“ sdělila krajská koordinátorka mateřských center Daria Čapková.

Lucie Pátková