„Hodnotící komise se už seznámila s kandidáty i s jejich koncepcemi, konečné rozhodnutí bude na radě města," potvrdil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Všech devatenáct uchazečů na post jednatele nově zřízené městské společnosti Novoměstské služby s. r. o., která bude mít na starosti kromě městských lázní i kamenolom, muselo jako součást podkladů k přijímacímu řízení předložit také svou koncepci řízení a provozu. Tyto dokumenty byly v rámci větší transparentnosti vyvěšeny na webových stránkách města tak, aby k nim své připomínky mohla zasílat i laická veřejnost.

„Zaznamenali jsme okolo dvou desítek reakcí. Byly opravdu velmi věcné, nešlo o žádné agresivní útoky nebo nějaké neadekvátní projevy, jak se někteří obávali," informoval Michal Šmarda.

Komentáře k jednotlivým koncepcím byly pro členy hodnotící komise přínosem. „Jedna připomínka mě obzvlášť zaujala, protože mi byla názorově blízká. Její autor zhodnotil každou jednotlivou koncepci a ke všem měl nějakou věcnou poznámku. Přiznám se, že mi to pomohlo i při konečném rozhodování," řekl novoměstský místostarosta Stanislav Marek.