„Přijali jsme vesměs všechny děti, které splňovaly daná kritéria,“ sdělila Milada Vránková, ředitelka žďárských mateřských škol.

Oproti předchozímu roku je podle vedení mateřinek, jichž se v okresním městě nachází celkem sedm, převis nabídky a poptávky po místech ve školkách stabilizovaný.

„Dětí nijak výrazně nepřibývá, i když teď k nám samozřejmě přijdou potomci těch maminek, které si nově zvolily tříletou mateřskou dovolenou, loni ještě většina matek zůstávala doma klasické čtyři roky,“ popsala Vránková.

Kvůli zvyšujícím se počtům dětí byla navíc na jaře otevřena další třída v mateřské školce Kamarád v ulici Okružní. „Tam jsme měli dosud sedmnáct dětí, zbytek jsme přibrali nyní, takže bude třída zaplněna na plný stav, tedy dvacet pět míst,“ vysvětluje ředitelka.

Tradičně velká poptávka ze strany rodičů byla i letos o waldorfskou třídu, jež funguje při mateřské škole Vláček v ulici Haškova. Tam bylo pro příští školní rok volných pouze osm míst, která byla ihned obsazena.

Na nezájem si nemohou stěžovat ani v mateřinkách Pastelka v Santiniho ulici a Vysočánek ve Vysocké.