„Dohodli jsme se na plochách, které bude město sekat ve zvláštním režimu s ohledem na rostliny, které tam kvetou, a živočichy, již tam žijí. Běžná praxe je sečení na krátký pokos, to je ale problém i pro hmyz, který se na květech živí,“ vysvětlila mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kateřina Machová.

Anglické trávníky nejenže neposkytnou hmyzu obživu, ale chybí tak také úkryt pro další živočichy, kteří tam žijí. „Různé kukly a vajíčka tak také přicházejí o možnost vývinu. Jde v podstatě o likvidaci městské populace hmyzu a také kvetoucích rostlin, které tak nedostanou šanci vysemenit. Jde třeba o štírovník růžkatý, kopretiny nebo některé druhy bobovitých rostlin,“ doplnila Kateřina Machová.

Farmářské trhy ve Žďáře nad Sázavou.
Po zimní pauze startují žďárské farmářské trhy, nabídnou i novinky

Dvě plochy se zvláštním režimem sečení budou před budovou správy chráněné krajinné oblasti a u křižovatky ulic Brněnská a Novoměstská poblíž volejbalových kurtů. Omezené sečení je naplánováno také v parku U Ivana na ulici Sadová a u Dolního hřbitova v Santiniho ulici. „Tyto plochy budou delší dobu neposečené, aby se tak dala šance různým rostlinným a živočišným druhům. Jde o trávníky méně využívané pejskaři, kam se moc nechodí. Proto tam také tráva může zůstat vyšší,“ podotkla Kateřina Machová.

Jakkoliv se ochranáři a město takto snaží napomoci přírodě, místní mají od loňského roku na sečení zeleně poněkud negativní pohled. „Zvláštní režim sečení? Ten je ve Žďáře snad všude, ne? Kdysi bývalo dobrým zvykem, že se trávníky posekly před tím, než se stačily vysemenit pampelišky. A pokaždé, když tráva poporostla, byla posečena znovu. Vloni se většina ploch sekla, až když už jsme měli trávu po pás. Vůbec jsem tam děti nepouštěla, měla jsem strach z klíšťat. A radnice s tím vůbec nic nedělala,“ rozčilovala se Karolína Němcová ze Žďáru.

„My máme před domem horskou louku i bez požehnání ochranářů. Momentálně tam rostou asi půlmetrové kopretiny a tráva. Je sice fajn, že si člověk může natrhat kytky do vázy, ale v době, kdy odkvétaly pampelišky, majitelé okolních zahrad moc nadšení nebyli. Loni se tam sekalo tuším jen jednou a letos to vypadá, že k tomu ani nedojde,“ přidala se Jana Nedělková, jež popsala lokalitu pod obchodem na Vysočanech.

Město o stížnostech ví a firmu, která jej zajišťuje, letos pravidelně kontroluje. „V současné době jede firma dle plánu a seče stíhá tak, jak bylo nasmlouváno. Posečené plochy kontroluje referent odboru komunálních služeb a v případě nedostatků je o nich firma informována a musí vše opravit. To, že firma dělá seče dle rozpisu, ovšem neznamená, že by si lidé nestěžovali. Stížnosti na městský úřad chodí a odbor komunálních služeb se s nimi vypořádává,“ uvedl mluvčí žďárské radnice Jakub Axman, podle kterého nové květinové loučky nijak nesouvisí s problémy v loňském roce.

„Tyto louky vznikly z iniciativy Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,“ dodal Jakub Axman.

Ilustrační foto
Muž neplatí na dceru, dluží už třicet tisíc

„Letos jde o zkušební ročník, se sečením vloni to nijak nesouvisí. Snad jen tím způsobem, že když nebyla tráva sečena, tak se jen potvrdilo, že zeleň je druhově velmi pestrá,“ podpořila mluvčího žďárské radnice Kateřina Machová.

Pokud by se květinové loučky ve Žďáře osvědčily, uvažují ochranáři o tom, že se obrátí i na další města. „Uvidíme, jak to půjde. Bohužel je ve společnosti zažito, že tráva má být vysoká jen tři centimetry. Naprostá katastrofa je to v chatových oblastech, kde každý víkend vrčí sekačky. Ale třeba se i další inspirují a květinové loučky budeme mít kolem sebe častěji,“ usmála se Kateřina Machová.