Patří k nim například podmáčené louky, které zůstaly díky snažení několika nadšenců dodnes nedotčeny mechanizací a nevhodnými lidskými zásahy.
Zachovat krajině její tvář ale není snadné. Chtít často nestačí, i tady hrají svou nezaměnitelnou roli peníze. Přestože se na sečení podmáčených luk velkou měrou podílejí dobrovolníci, finance jsou i v tomto případě vítány.

„Chtěli bychom zahájit pouliční prodej drobných upomínkových předmětů, které mají vazbu na projekt Stopa v krajině,“ říká Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.

Sbírka na tento projekt probíhá ve dvou formách. Na internetu, kde prostřednictvím webových stránek www.stopavkrajine.cz je možné darovat jakoukoliv částku na transparentní účet, a tím získat certifikát, který dokládá, že dárce je symbolickým vlastníkem určité výměry podmáčené louky, o kterou bude, díky jeho daru, postaráno. „Druhý prodej je pouliční, kdy studenti středních škol kraje Vysočina vyjdou do ulic prodávat magnetky s obrázky rostlin a živočichů, kteří se na podmáčených loukách nachází,“ přibližuje formu získávání financí pro ochranu přírody člen Sdružení Krajina Tomáš Blažek.

V týdnu od 19. do 23. dubna můžete tedy potkat studenty, kteří vám za třicet korun nabídnou magnetky se zvířátky a rozkvetlými kytičkami. Sbírka není žádnou novinkou, poprvé byla Sdružením Krajina realizována už v roce 2005. „Je to v podstatě opakování. Jiné je to v tom, že tato sbírka by nám měla umožnit vytvořit takzvaný fond budoucnosti. Jedná se o kapitálový fond, který chceme investovat, a z výtěžku investice by se každoročně hradila péče o podmáčené louky,“ vysvětluje Tomáš Blažek.

Inspiraci pro finanční zabezpečení podmáčených luk našli ochranáři ve Velké Británii, kde podobný scénář využívají již několik let.

Sdružení Krajina pečuje o sto padesát hektarů podmáčených luk. Z toho dvacet pět hektarů má ve svém vlastnictví. Zejména péči o tyto louky je potřeba finančně dlouhodobě zajistit. Jestliže se podaří získat dostatek peněz, pak budou finančně zajištěny také další podmáčené louky, které má Sdružení Krajina prozatím v nájmu.

Internetová sbírka spojená s prodejem certifikátů není časově omezena. K ní se postupně budou přidávat další, menší kampaně, jako například už zmíněný dubnový prodej magnetků.

Prodej dřeva

„Časem bude možné magnetky koupit i prostřednictvím našich webových stránek a měly by tam být ke koupi i různé další věci, které souvisí s podmáčenými loukami. Napadl nás třeba prodej dřeva do krbu. Toto dřevo by pocházelo z našich luk, na kterých musíme každoročně vyřezávat náletové dřeviny. Další aktivity spojené s financováním údržby podmáčených luk budou například benefiční koncerty. Už jsme dokonce předběžně domluveni s Jakubem Pustinou a Naďou Urbánkovou,“ informuje ředitelka Sdružení Krajina Kateřina Marečková.

Autory originálních magnetků, které bude možné v rámci dubnové sbírky zakoupit, jsou Kateřina Rossí a František Tržil. Celý projekt podpořila řada známých osobností jako například Arnošt Goldflam, Jan Sokol, Erazim Kohák a další.

------------

Náměstí v okrese

Masarykovo náměstí, Bystřice nad Pernštejnem
– stavební povolení s nabytím právní moci, září 2008
– vyhlášení výběrového řízení, listopad 2008
– podpis smlouvy s regionální radou, 10. 10. 2008
– podpis smlouvy s dodavatelem, únor 2009
– začátek realizace projektu, 1. 4. 2009
– slavnostní otevření, 29. 5. 2010

náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou
– projekt rekonstrukce je připraven včetně vyčlenění financí, akce je součástí akčního plánu rozvoje města do roku 2014

Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
– projekt byl neúspěšný v žádosti o evropskou dotaci, Bítešští čekají na další odpovídajicí výzvu

Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě
– v letošním roce by měl být dokončen projekt pro územní řízení, poté se hodlají Novoměstští zajímat o případnou dotaci z EU

HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ