Sdružení Krajina se proto zaměřilo na jiné aktivity. „Připravujeme například bagrování tůní a vyřezávky náletových dřevin na loukách. S firmou Agrostis a Správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pracujeme na regionální směsi osiva pro obnovu druhově pestrých luk. A připravujeme také rozšíření pastvy ovcí a koní na našich loukách,“ popsala Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.

To ale není vše, co mají nyní lidé ze Sdružení Krajina na práci. „Město Žďár nad Sázavou nás přizvalo k projektu revitalizace příměstské krajiny, jehož součástí je i pastva na loukách okolo kostela na Zelené hoře,“ připomenula Darina Coufalová.

Ilustrační foto
Zloděj ve firmě ze Žďáru ukradl elektromotor