„Již sedmým rokem podporují Sdružení Krajina a přepravní společnost GLS CZ výsadby stromořadí, remízů či větrolamů do volné krajiny. V loňském roce bylo vysazeno 156 stromů za finanční podpory od GLS CZ ve výši 52 tisíc korun. Na letošní rok je pro organizátory výsadbových akcí připraveno celkem 100 tisíc korun,“ uvedla Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.

Každý žadatel se může ucházet o příspěvek ve výši 500 korun na jeden dlouhověký strom, přičemž při výjimečných akcích nebo vyšších sazenicích může být tato částka ještě o něco navýšena. Na výsadbu ovocných stromů může zájemce požádat o 300 korun za kus. „Tento projekt jsme pojali tak, aby byl jednoduchý, bez nadměrné administrativní zátěže, s možností domluvit se a doladit detaily podle možností navrhovatele akce. Tak, aby byly schopny podporu využít i malé spolky fungující na dobrovolnické bázi,“ sdělila ředitelka Sdružení Krajina Kateřina Marečková.

„Podmínkou podpory je výsadbová akce s aktivním zapojením veřejnosti, výsadba minimálně pěti stromů a místně původní druhy dřevin,“ doplnila Darina Coufalová.

Formuláře žádostí o finanční podporu výsadby stromořadí najdou zájemci na webových stránkách Sdružení Krajina. „Uzávěrka přijímání návrhů akcí je 26.dubna,“ dodala Darina Coufalová.