„Letos se chystáme dokončit projekt přírodní učebny u novoměstského Koupaliště. Projekt byl podpořen 100 tisíci korun z Nadace Partnerství, bez toho bychom to nebyli schopni udělat," vyjádřil se Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.

V těsné blízkosti rybníka Koupaliště, který se v minulosti mohl pochlubit například výskytem čolků, ropuch, skokanů nebo rosniček, vznikly v loňském roce dvě větší tůňky pro obojživelníky.

„Vloni byly vybagrovány, letos se tam chystáme udělat takový větší jarní úklid spolu s dětmi ze základní školy. A taky bychom chtěli pozemek, kde tůně jsou, dostat do nájmu, jsou majetkem Nového Města a my bychom v aktivitách v této lokalitě rádi pokračovali," poznamenal Tomáš Blažek.

Pokud se podaří ochranářům ze Sdružení Krajina s novoměstskou radnicí dohodnout na pronájmu, mohly by u rybníka Koupaliště vzniknout kromě tůněk také například hmyzí domečky, zimoviště pro obojživelníky a další zajímavosti.

„V plánu máme také umístění informačních tabulí tak, aby se lidé, kteří tamtudy prochází, mohli seznámit se vším, co se v místě děje a jaký to má vlastně smysl," prozradil Tomáš Blažek.

Spolupráce ochranářů a žáků začala již v roce 2013, kdy byly v téže lokalitě vytvořeny společnými silami dvě menší tůňky. Jejich vznik dal podnět k pozorování obojživelníků a různému měření, díky němuž se výuka přírodopisu stala pro školní žactvo mnohem atraktivnější a přitažlivější.

„Díky grantu, který se nám pak podařilo získat, jsme mohli vytvořit ještě další dvě tůně. A pro školu zakoupit vybavení na měření, misky a další věci, které jim mají usnadnit pozorování. Oni se tak učí a my budeme mít díky jejich pozorování přehled o tom, kteří obojživelníci se u Koupaliště vlastně vyskytují," vysvětlil ochranář. „A měla by být ještě vydána metodická příručka pro pozorování obojživelníků," dodal Tomáš Blažek.

Naučná brožura nebude sloužit pouze žákům novoměstské základní školy. Podle ochranářů by měla mít mnohem širší využití. „Chceme ji nabídnout i dalším školám, podle mého názoru je to docela atraktivní téma. Některé dětské kolektivy už projevily zájem o to mít také nějakou tůň a starat se o ni, pro ně by tato brožura měla velký význam," podotkl ochranář.

Metodická příručka by podle představ ochranářů měla být vydána do konce května. „Počítáme s dvěma sty kusy a také s tím, že bude školám k dispozici i v elektronické podobě. To aby si ji mohly samy vytisknout," informoval Tomáš Blažek.