O čem se v Senátu jednalo?

Řešilo se tam postavení a pokračování činnosti pracovní skupiny, která se pět let problematikou úložiště zabývala. Výsledky její práce spojené s návrhem změny atomového zákona, který by měl posílit pravomoci obcí, skončily v šuplíku ministerstva obchodu a průmyslu. Dá se říct, že zástupci státu ztratili zbytečných pět let a navíc výsledek práce skupiny znevážili. Na slyšení v Senátu se probíralo i to, že termíny pro stanovení hlavní a záložní lokality, což je rok 2018, bude těžké v současném procesu výběru stihnout. Přičemž do roku 2015 se mají lokality zúžit na ty, ve kterých budou probíhat průzkumné vrty. Takže SÚRAO vyhlásila výběrové řízení, aby byla zřejmá alespoň nějaká činnost a aby vůbec bylo možné teoreticky dodržet harmonogram výstavby úložiště.

Co tedy z jednání v Senátu vzešlo?

Zástupci ministerstva obchodu a průmyslu se vyjádřili v tom smyslu, že novela zákona, kterou připravila pracovní skupina, nestačí, a že musí vzniknout úplně nový zákon, který by hlubinné úložiště pojal samostatně. S tím souhlasilo i ministerstvo životního prostředí a zároveň z obou institucí zaznělo, že debata o tom, jak bude zákon vypadat, přijde na řadu, až se dokončí průzkumy vytipovaných lokalit.

Ale většina z obcí ve vytipovaných lokalitách nesouhlasí ani s průzkumem…

Existuje velký tlak na termíny, státní instituce jdou dál s tím, že průzkum prostě bude a nic jiného je nezajímá. Ani to, že v obcích byla referenda proti průzkumu. Máme informace, že ministerstvo životního prostředí opět chce stanovit průzkumné území na Kraví hoře, které bylo začátkem roku zrušeno, a zároveň ho stanovit i v dalších vytipovaných lokalitách v republice. S tím koresponduje i to vyhlášené výběrové řízení.

Pokud bude opět stanoveno průzkumné území na Kraví hoře, co uděláte dál?

Podáme odvolání. Pokud je přístup státních institucí takový, jaký je, to znamená, že jedou po své linii, aby úložiště dosáhli za každou cenu, a není vidět žádná snaha o kompromis s obcemi, nemůžeme ani dělat nic jiného. Připravujeme další číslo zpravodaje, počítáme s besedami, chceme lidem i nadále zprostředkovávat informace. Když bylo průzkumné území na Kraví hoře zrušeno, mylně nabyli dojmu, že věc skončila.

Čas daný EU pro návrh úložiště v České republice se ale krátí…

Zřejmě už ani EU nevěří, že jednotlivé členské země v roce 2018 skutečně předloží návrh lokalit pro úložiště. Tento termín je pro naši republiku daný vládou a tedy je možné jej změnit, navíc když SÚRAO mění své představy o průzkumných pracích za pochodu.

Co s tím?

Proto si myslíme, že je nanejvýš vhodné ten proces celý zastavit a nejdříve nastavit pravidla hry. Například v Německu byl proces zastaven, byla stanovena komise pracující pod parlamentem, která se bude snažit nejdřív stanovit kritéria pro uskladnění radioaktivního odpadu. Rozhodnutí má padnout do konce roku 2031. Tak kam pospícháme?