Výše vybrané částky dosáhla bezmála osmi set šedesáti tisíc korun. Sama obec Netín na opravu cenného nástroje přispěla dvěma sty tisíci korun.

Sedmého března bylo již konto sbírky zablokováno a teprve po závěrečném vyúčtování mohou být vybrané finance uvolněny na rekonstrukční práce.