„Veřejnost má vstup do těchto prostor zakázán. Výdej jídel pro veřejnost je omezen pouze do jídlonosičů a menuboxů, a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy se zaměstnanci provozu na telefonních číslech 777 794 040 nebo 607 640 543. Ostatní činnosti technických služeb, jako je svoz komunálního odpadu a druhotných surovin z městských kontejnerů na území města, zůstávají beze změn. Rozmisťování kontejnerů pro jarní úklid nadále probíhá dle schváleného harmonogramu,“ informoval velkobítešský starosta Milan Vlček.

Město zrušilo nebo odložilo také veškeré kulturní a sportovní akce. „První velkou zrušenou sportovní akcí byl pravidelný cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, plánovaný na konec března. Dalšími rušenými akcemi pak byly akce v kulturním domě. V současnosti řešíme zrušení celého programu červnové bítešské poutě a rovněž otázku uskutečnění či zrušení letošních zářijových hodů,“ okomentoval starosta.