Právě dohodou s touto firmou chce vedení města zajistit obnovu zeleně i na místech, která jsou protkaná sítěmi a jsou dnes pro rozvoj zeleně nepoužitelná. „Součástí města jsou různé kabely, trubky. V těchto místech je problematické sázet stromy. Dochází pak ke kolizi živých částí s infrastrukturou, jako je plyn či elektřina,“ popsal problém starosta města Martin Mrkos.

Prohlášení o spolupráci usnadní práci okolo výsadby. „Dohodu se společností jsme uzavřeli především proto, abychom nemuseli vyjednávat o každém vysázeném stromu. Bez ní je vyjednávání zbytečně zdlouhavé. Spolupráce všechno urychlí a zjednoduší,“ doplnila místostarostka Ludmila Řezníčková. Následovat bude i spolupráce s dodavateli plynu, elektřiny, vody a dalšími telekomunikačními společnostmi.

První návrh a plán víceúčelové budovy, která vznikne v centru obce.
V centru Zvole vyroste víceúčelový dům: podívejte se, jak bude vypadat

V centru měst se podle představitelů Žďáru stromy dožívají průměrně čtyřiceti let. V extrémních případech jen let dvaceti. S ohledem na provedení inženýrských sítí se pak jejich doba života může zkracovat. „Nabízí se řešení v podobě sladění životního cyklu zeleně s životním cyklem sítí. Musíme plánovat a koordinovat výsadbu a vývoj sítí tak, aby mohly vedle sebe existovat. Každá síť má ale jiné technické parametry. Výsadba tak vznikne vždy individuálně s ohledem na místo,“ upřesnil Mrkos.

Žďár se v poslední době více zaměřil na oblast přírody a životního prostředí. Kromě revitalizace zeleně a stromů pokračuje i v obnovování zaniklých polních cest. Mezi další projekty přírodního rázu patří i využití popínavých rostlin, spolupráce na vzniku regionálního osiva Žďárské vrchy či obnova barokní krajiny v okolí Zelené hory.