Oproti započatým pracím, jež by měly být hrazeny z dotací, jsou naopak už u konce úpravy před domem číslo 76.

„Při každém větším dešti totiž docházelo k zaplavování přízemí nemovitosti vodou z komunikace za školou a od obecního úřadu,“ uvedl starosta Sázavy Stanislav Ledvinka.

Pro autobus, který v daném prostoru zastavoval, bude vybudován nový parkovací pruh naproti současné zastávce.