Žďárské vrchy jsou tak jednou z pěti známých oblastí v České republice, kde tento druh rovnokřídlého hmyzu přežívá. Vzácnou saranči lze spatřit v několika zachovalých lokalitách chráněné krajinné oblasti.

„Ve Žďárských vrších pobývá na vlhkých loukách v okolí Babína, v Národním přírodní rezervaci Radostínské rašeliniště nebo v okolí Malého Dářka,“ vyjmenoval pracovník správy CHKO Petr Mückstein.

Tento druh dosahuje velikosti až třicet pět milimetrů a vyskytuje se v celé Evropě po jižní Finsko a Sibiř. „V minulosti byla tato saranče na území České republiky pravděpodobně široce rozšířena v nivách většiny velkých a středních řek,“ podotkl Petr Mückstein.

Saranči tlusté vyhovují stanoviště s různorodými podmínkami, což jsou dobře drenované mozaiky travnatých ploch. Pro zdárný vývoj larev je nezbytná dostatečná vlhkost, a proto se vyskytují na místech, která jsou zaplavována každou zimu. Dospělci naopak upřednostňují vzrostlejší vegetaci.