„Chceme letos opravit kazatelnu a zrestaurovat křtitelnici. Na to potřebujeme sehnat okolo dvou set šedesáti tisíc korun. Podáme si také žádost o krajskou dotaci," potvrdil zvolský farář Martin Pernička.

S finanční podporou počítá i obec Zvole. „Slíbili jsme, že přispějeme. Rozhodli jsme se dát na opravu kostela padesát tisíc korun," řekl starosta Zvole Mojmír Starý.

Se svou troškou do mlýna ale přicházejí i další obce patřící do zvolské farnosti. „Blažkov odsouhlasil třicet tisíc korun. A Dolní Rožníka k tomu přidá dalších dvacet pět tisíc. Něco nám slíbila i Horní Rožínka, přesnou částku ale ještě zatím nevím," poznamenal Martin Pernička.

O kostel ve Zvoli pečuje církev i farníci s nevšední láskou. „Už jsme opravovali vnitřní omítky, kostel jsme nechali odvlhčit, natahovaly se sanační omítky a další. Je to významná Santiniho památka, proto se snažíme něco dělat každý rok. Já jsem svůj úřad ve Zvoli nastoupil v roce 2012 a peníze na opravy sháníme od té doby stále," vyjádřil se duchovní správce zvolské farnosti. „Opravovaly se i vchodové dveře," doplnil Mojmír Starý.

Zvolský svatostánek má bohatou historii. „Na jeho místě stával původně gotický kostel. Ten bylo na počátku 18. století nutné opravit. Majitel panství, žďárský opat Václav Vejmluva, se rozhodl kostel přestavět. Autorství přestavby se všeobecně přisuzuje Santinimu, ačkoliv pro to nemáme žádný písemný doklad. Svědčí pro něj spíš nepřímé důkazy originalita projektu a použitá symbolika, například střecha v podobě knížecí čapky na lucerně nad hlavní lodí," vysvětlil historik Stanislav Mikule.

S bouráním původního kostela se začalo počátkem třicátých let 18. století, kdy bylo nutné přestavět severní věž kostela, protože středověké zdivo by barokní nástavbu neuneslo. „To už byl ale Santini několik let po smrti," podotkl Stanislav Mikule.

Stejně jako v ostatních dílech slavného architekta, také ve stavbě svatostánku zasvěceného svatému Václavovi ve Zvoli mohou pozorné oči vyhledat určitou symboliku.

„Kostel má půdorys kříže a je krásný svou prostotou a jednoduchostí. Kdo má rád santiniovské symboly, najde tam, kromě již zmíněného půdorysu, především lucernu v podobě knížecí čapky, upomínající na svatého Václava. A nad vstupním průčelím i kříž s písmenem W, upozorňující nejen na křestní jméno světce, ale také na zadavatele projektu opata Václava Vejmluvu," sdělil historik Stanislav Mikule.

Santiniho stopa

Žďár nad Sázavou Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je nejvýznamnější Santiniho stavbou na Žďársku. Je zapsán i v seznamu UNESCO. Podle návrhu slavného architekta byl vybudován také Dolní hřbitov.

Zvole Autorství přestavby původního kostela sv. Václava do nynější podoby je také připisováno Santinimu.

Bobrová Kostel sv. Petra a Pavla v Bobrové byl podle návrhu geniálního architekta přestavěn v 18. století

Obyčtov Kostel zasvěcený památce Navštívení Panny Marie má tvar želvy.

Ostrov nad Oslavou Zájezdní hostinec byl postaven ve stejné době jako kostel na Zelené hoře