Půvab zámeckých barokních budov navíc podtrhly videoprojekce z Muzea nové generace nebo malebné zvuky houslí.

Sgrafita Karla Němce jsou v Novém Městě na Moravě nedílnou součástí genia loci.
Poznejte novoměstská sgrafita. S cestou za poklady Karla Němce pomůže hledačka