„V letošním roce byl proveden zásah do dešťové kanalizace v ulici Okružní dolní, pod domem s pečovatelskou službou. Problém tam byl s přívalovými dešti. Pokud k takové nenadálé situaci došlo, kanalizace nebyla schopná tolik vody pojmout," vysvětlil starosta Zdeněk Navrátil.

Pod domem klidného stáří směrem k řece byl tedy vybudován jakýsi přepad. Ten zajistí, aby ve chvíli, kdy bude dešťové vody příliš, voda přeteče a kanálem bude vytékat pod cyklostezku. Vyústění kanálu je ovšem právě v místech, kam hlavně stalingradské maminky v zimě chodí s dětmi sáňkovat. Nyní už takto svah využít nemohou.

„Proto jsme se dohodli s komunálním odborem, že upravíme vedlejší prostor na svahu. Po vykácení několika stromů tam vznikl asi dvacet metrů široký pruh, takový sáňkovací kopec," doplnil starosta s úsměvem. Aby bylo možné místo pro zimní radovánky připravit, muselo se tam vykácet zhruba deset vzrostlých stromů. Byly to sice dřeviny náletové, vyrostly však už do takového objemu, že jejich poražení musel nejprve povolit městský odbor životního prostředí. Tři skupinky dřevin z místa zmizely během první adventní neděle. Kácení radnice pořídila zadarmo. O práci se totiž postarala poloprofesionální hasičská jednotka ze Žďáru 2 zámku. Hasiči nastartovali motorové pily v rámci svého školení v pravidlech a tréninku řezání stromů a dřeva.

„Ano, máme povinné čtyři hodiny cvičení s motorovou pilou ročně. Žádost vedení města pokácet stromy u cyklostezky jsme tedy využili k nácviku. Stromy jsme rovněž odvětvili a rozřezali," přiblížil Vlastimil Zeman, velitel „zámeckých" hasičů. Město hradí pouze náklady na konečnou úpravu místa. Zbývalo tam jen vyfrézovat pařezy, i to je ale od minulého týdne hotové. Takže jakmile napadne sníh, stačí popadnout sáňky a vyrazit.