Výuka zahrnovala dvě části. „Kurz se skládal z teoretické části, doplněné o kazuistiky z praxe a osobní příběhy doprovázení umírajících, a samozřejmě nechyběl ani praktický nácvik péče o pacienta na lůžku,“ uvedla vrchní sestra oddělení dlouhodobě nemocných Kateřina Havlová. Doplnila, že účastníci si mohli vyzkoušet prvky bazálně stimulační péče, ale rovněž úskalí a specifika paliativní péče při hygieně a hydrataci pacienta.

„Povídali jsme také o tom, jak souvisí péče o tělesné potřeby pacienta s jeho psychickým stavem,“ upřesnila Havlová. Právě na rozvoj paliativní péče se nemocnici podařilo získat finanční podporu ve výši dva miliony korun, kterou jí v následujících dvou letech poskytne nadační fond Avast v rámci svého programu Spolu až do konce. Ten cílí na rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích a kurz pro sanitáře je součástí projektu na rozvoj této péče v nemocnici v Novém Městě. „Cílem našeho snažení, které je podpořeno grantem od nadačního fondu Avast, je vytvořit funkční systém paliativní péče založený na spolupráci kvalifikovaného multidisciplinárního paliativního týmu s personálem nemocnice, s pacienty a jejich rodinami a s lokálními poskytovateli domácí hospicové péče,“ vyjádřila se koordinátorka projektu a současně primářka oddělení dlouhodobě nemocných novoměstské nemocnice Květoslava Pejchalová.