Proměnou má projít například i pěší zóna v Nádražní ulici. „Naším cílem je, aby se centrum stalo přirozeným a živým místem pro setkávání obyvatel. Proto budeme rádi za jejich podněty, které nám pomohou náměstí dotvářet,“ nechala se slyšet žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

To, že je úprava městského jádra pro Žďárské jednou z priorit, potvrzuje i vytvoření speciální pracovní skupiny. Její členové se budou zabývat výhradně proměnou náměstí a přilehlých oblastí.„Máme samozřejmě komisi rozvoje města, ale ta má i mnoho dalších úkolů. Přistoupili jsme proto i k vytvoření této monotematické pracovní skupiny,“ vysvětlila Dagmar Zvěřinová.

Návrhy na jednotlivé členy seskupení mají dávat zastupitelé, kteří se předtím často na hlavní představitele Žďáru obraceli s tím, že se jich lidé na opravu náměstí ptají.

Rekonstrukce, k níž se má příští rok přistoupit, bude stát přibližně 60 milionů korun, přičemž jsou v této částce zahrnuty i náklady na opravy sítí. „Na rovinu říkám, že proměna náměstí proběhne v několika etapách, a právě oprava sítí bude na řadě jako první,“ zdůraznila žďárská starostka.

Tato stavební akce by se ale městu nemusela nijak výrazně prodražit, jako člen Svazku vodovodů a kanalizací má totiž nárok na sedmdesátiprocentní dotaci.

Kašna a povrchy

A jaké další kroky ve změně podoby centra nastanou? V plánu je například pruh zeleně, který oddělí náměstí od rušné silnice I/37, dále nová kašna, lavičky a další inventář. V případě dlažby chtějí Žďárští myslet na handicapované a vytvořit pro ně pásy, které by jim usnadnily pohyb po náměstí.

Jako příklad možná poslouží i Bystřice nad Pernštejnem. „Potůček jako tam asi na náměstí dělat nebudeme, ale velmi se mi u nich líbí přirozený amfiteátr, jenž mají ve spodní části náměstí. Je vybaven pevným posezením, které je tam celoročně. Bylo by to ideální místo pro pořádání nejrůznějších akcí, aniž bychom museli do centra vozit lavičky a pak je zase odvážet. Rád bych tento návrh prosadil v pracovní skupině, jejímž členem se chci také stát,“ vyjádřil se žďárský místostarosta Jaromír Brychta.