Nyní radnice konkurz na dodavatele připravuje. „O vyhlášení výběrového řízení a finančním krytí této akce rozhodne rada města 19. září," upřesnila Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování. Kvůli rekonstrukci se kino na několik měsíců zavře. „Jak dlouho to bude trvat, zjistíme až podle domluvy s firmou, jež zakázku vysoutěží. Vše bude třeba vyladit tak, aby práce proběhly efektivně a kino bylo zavřené co nejkratší dobu. Nechceme přijít o návštěvníky," dodal Josef Klement, žďárský místostarosta.

Projektová dokumentace stála město 460 tisíc korun. „Zpracoval ji renomovaný architektonický ateliér ze Zlína, Arch.Z.Studio," připomněl radní Zlesák. Autorem projektu je architekt Jaroslav Ševčík.

Kino Vysočina začalo po letní přestávce opět promítat po půli srpna, na konec prázdnin připravilo třeba pásmo dětských filmů. „Jinak opět fungujeme tak, jak jsou diváci zvyklí," připomněla Marcela Lorencová, ředitelka městské organizace Kultura Žďár, která provoz i program kina zajišťuje.

Do zimy se tedy v kině žádné změny nechystají. „Kultura Žďár tak bude moci využít tu nejsilnější návštěvnickou sezonu, zavírat kino přes zimu by bylo takové nešťastné. S přestavbou pak začneme, hned jak to půjde," doplnil Zlesák.

Přestavba biografu se týká vnitřních instalací vodovodu a kanalizace, hlučné vzduchotechniky, a hlavně elektroinstalace, která je zčásti už v havarijním stavu.

„Dál je třeba zajistit pro diváky bezbariérový přístup a upravit hlediště a sociální zařízení. Počítáme s investicí kolem deseti milionů korun," řekl Josef Klement, žďárský místostarosta.

Současné hlediště je co do počtu míst pro dnešní potřeby předimenzované, sedadla jsou navíc nepohodlná. „Mezi vyměněnými sedačkami přibudou i dvousedadla a také sezení ‚gaučového' typu," přiblížil Zlesák. Jak zmínil, počítá se i s vybavením vestibulu plátnem a projektorem, aby mohl sloužit jako „malé kino" pro komorní promítání.

Žďárské kino oceňují odborníci jako architektonicky velmi zdařilou stavbu. „Přáli jsme si je upravit na plnohodnotné kino pro 21. stole-tí, ale zachovat i genius loci této unikátní budovy. Podle projektu jsem přesvědčen, že se to povedlo," poznamenal Radek Zlesák.