Jelikož se ale s touto nemalou částkou v rozpočtu města nepočítalo, byla předmětem pondělního jednání městských radních také otázka financování této investiční akce.

Ačkoliv se původně uvažovalo o postupu, že bude město částku hradit v celkem čtyřech splátkách v průběhu dvou let, odboráři se nakonec většiny slíbených financí dočkají již v březnu letošního roku.

„Patnáct milionů korun za samotný Dům kultury a necelého půl milionu korun jakožto daň z převodu nemovitosti zaplatíme do konce března. Na tuto částku jsme si vzali úvěr,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta. Tento úvěr u ČSOB s pevnou sazbou 3,95 procenta budou Žďárští splácet po dobu pěti let, mohou ale částku splatit také předčasně.

Město pak bude nuceno zaplatit ještě přibližně jeden milion korun za movitý majetek ve žďárském městském divadle, který dříve patřil odborům Žďasu.
Platba starého dluhu sdružení

Na zhruba jeden a půl milionu korun potom vyjdou staré závazky vůči odborovému svazu, tedy dluh někdejšího Sdružení Domu kultury. „Těchto zbývajících dva a půl milionu korun bychom měli odborům uhradit do 30. listopadu roku 2011,“ podotkl Jaromír Brychta.

Takový postup financování koupě kulturního domu, který Žďárské dohromady vyjde na přibližně osmnáct milionů korun, schválili na své poslední schůzi žďárští městští radní. Zabývat se jím však ve čtvrtek 25. února budou ještě městští zastupitelé, jejichž souhlas či nesouhlas má o tomto způsobu financování definitivně rozhodnout.