Návrh na vyhlášení této lokality s názvem Rychtářky přírodní rezervací chtějí ochranáři podat ještě v letošním roce. V těchto dnech pracují na vytváření plánu péče o tuto unikátní přírodní oblast Žďárska.

„Záměr vyhlásit lokalitu přírodní rezervací ale není nový. První pokus se totiž datuje již do sedmdesátých let minulého století, kdy nám to však tehdejším správcem zemědělského půdního fondu nebylo umožněno,“ vyjádřil se Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Klidné území pro chřástala vodního

V devadesátých letech potom zase záměry ochranářů narážely na fakt, že byly pozemky navráceny původním majitelům, z nichž jich byla většina v zahraničí, a nedařilo se je dohledat.

Nyní se ale souhlas všech vlastníků pozemků konečně podařilo získat. Návrh na vyhlášení nové přírodní rezervace je již připraven a tento rok má být také podán.

Součástí návrhu musí být plán péče, jehož vytvoření není podle pracovníků Správy CHKO Žďárské vrchy nic jednoduchého.„Bohužel, péče v uplynulých letech lokalitě moc neprospěla. Zhruba dvě třetiny luk se tam již nesečou a udržovaná plocha se stále zmenšuje. To samozřejmě nepříznivě ovlivňujetamní bylinnou skladbu,“ upozornil Jaromír Čejka s tím, že od vodního toku se kromě jiného nebývale rozšířila nevítaná chrastice.

Zatímco dříve, pokud se tam vůbec vyskytovala, byla jenom na několika málo místech, nyní už vytváří u řeky Svratky monokulturu. Pokusy o navrácení podoby louky v padesátých letech tak budou muset být provedeny právě na úkor této byliny.

A jaké druhy rostlin a živočichů se v budoucí přírodní rezervaci nacházejí? Dostatek vlhkých a osluněných míst je ideálním domovem zmije obecné, která je zařazena mezi kriticky ohrožené živočichy.

Trsy tužebníku jilmového, rostliny, která se u řeky Svratky také hojně vyskytuje, využívá k hnízdění hýl rudý. Tento pták sice nepatří mezi zvláště chráněné druhy, ale právě u toku Svratky se jedná o jakousi enklávu tohoto druhu. Ochranáři v oblasti evidují také až čtyři páry chřástala vodního, dále i bekasíny otavní či krutihlava obecného. Hnízdí tam také různé druhy pěnic nebo rákosníků.

Lokalita u Milov je bohatá také na vzácné druhy rostlin – najít tam lze například horský druh trávy - lipnici šerolistou. „Její výskyt je důkazem kvality tamního životního prostředí,“ zdůraznil Jaromír Čejka.