„Tento rybník nikdy nesloužil jako koupaliště, býval to pronajímaný chovný prostor. Místní by se tam rádi koupali, protože jinam je to daleko. Součástí stavby bude vytvoření několika drobných vodních tůní na přilehlých pozemcích a vzniknou tak příznivé podmínky,“ řekl starosta obce Pavel Tulis.

Žádost o dotaci podala obec v roce 2005, náklady se vyšplhají ke dvěma milionům. Z této částky zaplatí 10 procent obec, dalších 10 pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí a zbývajících 80 procent uhradí Evropské fondy.

„Termín dokončení oprav je poslední říjen letošního roku. S pracemi se začalo již v červnu, ačkoliv se termín zahájení o měsíc posunul kvůli jednání o dotace,“ dodal starosta.

Obec plánuje výstavbu další nádrže, která už má dokonce i své jméno. Budoucí rybník Halíř by měl být opět hrazen z Evropského fondu a Pozemkového úřadu. „To je však otázka nejméně jednoho roku, zatím je to v teoretické rovině. Projekt už vypracovaný máme, ale na schválení dotace si ještě počkáme,“ upřesnil Tulis.