„Přála bych si tu krásný rybník vhodný i na osvěžení v parném létě s možností odpočinku v přírodě. A navíc téměř v centru města,“ vyjádřila svoji představu Marta Veselá z Nového Města.

Konečný stav po opravách a odbahnění je však jiný. „Myslím, že většina lidí si představovala odlišný výsledek. Rybník jako každý jiný, plný vody. Toto je jenom jakýsi mokřad. Podle toho, co jsem slyšel, je to ale podle představ ochránců přírody,“ řekl obyvatel města Karel Pešek.

Kazmírův rybník skutečně odpovídá projektu a požadavkům ekologů. Ti chtějí uchovat prostor coby hnízdiště vodního ptactva. Pro ptáky byl mimo jiné při odbahňování a opravách také postaven umělý ostrov. „Myslela jsem si, že bude ten ostrov obklopený vodou. Ale výsledek je úplně jiný. Pokud by to takto mělo zůstat, tak tam ten ostrůvek nemuseli vůbec dělat,“ usoudila jedna z novoměstských obyvatelek.

Ekologové ze Správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy jsou s výsledkem opravy spokojení. Rybník podle nich také nemusí vypadat v budoucnosti jako nyní. „Záležet bude na údržbě, stavu vody, hospodaření a na přítocích vody,“ uvedl Pavel Vaněk ze Správy CHKO.

Případný zásah do projektu by mohl znamenat pro město vracení dotací na zmíněné opravy. Dotace mají svoje podmínky, které ale po určité době pominou. Pro město to v reálu znamená koupi rybníka od státu a počkat pět let od kolaudace opravy. A o koupi už je rozhodnuto. „Za čtyři sta padesát tisíc korun. V budoucnu budeme mít více možností, jak utvářet rybník k obrazu svému. Dokud je to ale pod kuratelou přidělení státní dotace, nemůžeme se současným stavem dělat vůbec nic,“ doplnila starostka Zdeňka Marková.

Ještě před třemi roky byl Kazmírův rybník Novému Městu pro ostudu – zarostlý, plný bahna, s povalujícími se odpadky. A jeho majitel, stát, se k nápravě neměl desítky let. Před čtyřmi lety došlo navíc k havárii vypouštěcího zařízení, takže z nádrže odtekla veškerá voda.

To byl impuls, aby se do věci vložila novoměstská radnice. Až po nátlaku města začala před dvěma lety oprava hráze a odbahnění rybníka. Stát „vytáhl ze své kapsy“ přes deset milionů korun. Rybník je nyní opravený, ale nad výsledkem většina lidí kroutí hlavou. Kazmírův rybník teď totiž rybník ani příliš nepřipomíná.

----------

Více v sekci Související články

Ivan Lidmila