„Úřad práce prohlásil tuto nemovitost za nepotřebnou, z toho důvodu majetek podle zákona přechází na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní se čeká na podpis převodu ze strany Úřadu práce. Pokud tento majetek získáme, budeme s ním nakládat v souladu se zákonem. Ale konkrétní způsob naložení zatím stanoven není, majetek ještě ani nemáme ve správě," uvedl mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka.

Zatím poslední pokus o dostavbu a nové využití Arche se uskutečnil v červnu tohoto roku, kdy se z ruiny měl stát domov se zvláštním režimem. „Poskytovatel sociálních služeb, který zájem o tuto nemovitost projevil, od svého záměru ustupuje proto, že není vyjasněn další postup ze strany státu. Projekt je vázán na dotační titul a v termínu, kdy by žádal o dotaci, by ve svém vlastnictví neměl ani stavbu ani pozemek," informoval novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Budovu Arche v Rokytně začalo stejnojmenné občanské sdružení stavět v devadesátých letech minulého století jako rekvalifikačněrehabilitační zařízení pro lidi se zdravotním postižením. Stavba nebyla nikdy dokončena, přestože pokusů o dodělání bylo hned několik.

Úřad práce získal nemovitost v roce 2010 za 5,2 milionu korun. Budova měla být přestavěna na vzdělávací středisko pro pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí s kapacitou přibližně šedesáti míst s vlastním ubytovacím a stravovacím provozem. Ani tento plán nevyšel. Stejně neúspěšný je prozatím i nejnovější záměr přestavby Arche na dům se zvláštním režimem.

Ruina v Rokytně, jedné z místních částí Nového Města na Moravě, bude tedy i nadále chátrat. Určitou naději ale ještě má. „Současná situace neznamená, že by se zájemce o přestavbu k projektu nemohl za rok nebo za dva vrátit. Jeho připravenost do toho jít stále platí, bude ale záležet jak na postupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak na vypsaných dotačních titulech, kterých bude moci využít," podotkl novoměstský starosta Michal Šmarda.