„Demoliční práce mají být hotovy do konce příštího měsíce. U stavební činnosti sice nikdy nevíte, co se vyvine, ale věříme, že nenastanou žádné neočekávané potíže," uvedl včera Petr Kučera, předseda představenstva firmy VHS Bohemia, která polorozpadlý dům v centru města vlastní.

Těžký demoliční stroj plánují stavebníci přivézt v pondělí, proto si momentálně dělají víc místa u zadní strany budovy, aby tam stroj mohl pracovat. „Teď se zabýváme menšími pracemi, vyklízíme budovu a třídíme odpad. Lepenku, sklo a střešní krytinu samozřejmě nemůžeme vyhodit na jednu hromadu," popsal stavbyvedoucí Jiří Raška ze společnosti Mrozek, která demolici provádí.

„Příští týden už lidé uvidí na náměstí trčící obrovské rameno. Postupně začneme sundávat střechu," dodal Raška. Stavebníci zároveň zajišťují ochranu chodníku vydlážděného nově při souběžné rekonstrukci náměstí. „Konečně tady ta ruina nebude strašit, byla už pro ostudu," řekl Vladimír Staněk ze Žďáru. „Ale zase nevíme, jak dlouho na opraveném náměstí po ní zůstane díra," dodal.

„Vítám, že rozpadlý dům z náměstí zmizí. Kdysi jsme tam rádi chodili, ať už na jídlo, nebo tancovat do vinárny. Teď tam tancují možná tak krysy. Je škoda, že to s hotelem došlo tak daleko," poznamenala Eva Stejskalová.

Jakmile bude střecha dole, začnou se rozebírat železobetonová konstrukce. „Při bourání budeme postupovat shora a od prostředka k okrajovým částem," přiblížil Raška demolice.

Stavbaři musejí být při demolici maximálně opatrní, komplikovat ji může sousední památkově chráněný hotel Veliš. „Ztížené jsou podmínky vždy, když je demolovaná budova obestavěná, navíc z obou stran jako Bílý lev. Ale dobré je, že mezi Velišem a Bílým lvem je dilatační mezera, budovy jsou staticky oddělené. Nemusíme tedy mít obavy, že mají například provázané stropy," vysvětlil Raška.

Náklady na demolici nevyužívaného objektu odhaduje jeho vlastník VHS Bohemia zhruba na čtyři miliony korun. Další využití pozemku zatím není určeno, nová zástavba tam ihned po demolici vznikat nebude.