„Nově bude územní plán v klíčových lokalitách doplněn o takzvané územní studie. Tím se celá záležitost přenáší na ryze odbornou úroveň. Novému Městu by to mělo přinést kvalitnější výstavbu, nicméně v přechodném období to může způsobovat stavební komplikace,“ vyjádřil se novoměstský starosta Michal Šmarda.

Na nový územní plán Novoměstští čekají už dlouho. Jeho konečné schvalování, které bylo na programu posledního zasedání zastupitelstva, bylo přerušeno právě kvůli vypracování územních studií. „Jde o vymezení všech důležitých aspektů v dané lokalitě, územní studie určuje, kudy mají vést komunikace a chodníky a jak mají být široké, jak mají být napojeny sítě, jestli tam mohou být rodinné domy nebo bytové domy, udává maximální výšku budov a podobně. Doposud nebyly nutné žádné zvláštní regulace, územní studie nebyly vyžadovány, výstavba se řídila pouze zákonem,“ vysvětlil Michal Šmarda.

V pětiletém časovém horizontu byl územní plán několikrát pozměněn. Proběhla dvě veřejná projednávání, svá stanoviska k jednotlivým změnám sdělili ochranáři, památkáři a další instituce. „V návrhu je třináct lokalit, kde jsou navrhovány územní studie. Nejaktuálnější situace je v lokalitě u zahradnictví, kde už dochází k zasíťování. Studie je nutná k tomu, aby tam mohli začít projektovat a stavět,“ řekl novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Neschválením územního plánu se prozatím odkládá i výstavba nové rozhledny. Původně byla navržena tři místa v katastrálním území Nového Města na Moravě a jeho místních částech, kde měla vyhlídková místa „vyrůst“. Jedna vytipovaná lokalita byla na studnickém Kopečku, jedné z osmistovek žďárských vrchů. Druhá plánovaná rozhledna měla stát na Bednářově kopci mezi Jiříkovicemi a Vlachovicemi. Poslední z možností, kde vybudovat vyhlídkové místo, byl kopec Kříb nad Rokytnem. „Z původních třech vytipovaných lokalit nakonec po připomínkách dotčených orgánů zůstala v územním plánu pouze jedna, a to v katastrálním území Rokytna,“ informoval Stanislav Marek.