Jimramovští zastupitelé se usnesli přidělit 49 tisíc korun farnímu sboru Českobratrské církve evangelické. Peníze budou použity na zrestaurování vstupních dvoukřídlých dveří toleranční modlitebny.

Zbytek peněz poslouží na stavební úpravy objektu číslo 40 na Náměstí Jana Karafiáta, kde je nutná výměna střešní krytiny na střeše měšťanského domu a přilehlých hospodářských budov včetně výměny oplechování žlabů, omítnutí komínů a umístění sněhových zábran.