Projekt opravy místního kulturního domu schválili zastupitelé obce již v minulém roce kvůli havarijnímu stavu stropu nad sálem a nefunkční střešní krytině.

Později byla rekonstrukce vztažena na celý objekt včetně suterénu určeného pro společenské aktivity místních spolků a sdružení, pro knihovnu i klubovnu pro děti.

Čáru přes rozpočet však místním udělala zpráva o tom, že v letošním roce nebude vypsán dotační titul na tento typ investice. „Z tohoto důvodu také uvažujeme o opravě v omezeném rozsahu,“ informoval starosta Leoš Petr s tím, že v první etapě oprav by mělo dojít k výměně střešních krovů a krytiny, k rekonstrukci sociálního zařízení a dalším nutným renovacím tak, aby mohl být kulturní dům otevřen.

„Stavební práce budou financovány z vlastních zdrojů nezávisle na dotacích,“ sdělil starosta a dodal, že by se v budoucnu mohly zmiňované práce rozšířit i o další etapu včetně rekonstrukce celého objektu.

Zlata Ptáčková