Tři vzdělávací zařízení v kraji si mezi sebe rozdělí čtyřicet osm tisíc korun, které budou určeny na první pololetí 2009. „Peníze pochází z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o účelovou dotaci na podporu romských žáků středních škol,“ vysvětlil hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).

V kraji je letos od ledna do června podporováno celkem devět romských dětí. „Jeden student je na jihlavské střední průmyslové škole, dva jsou na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť a šest žáků studuje na Odborném učilišti a praktické škole Černovice,“ vyjmenovala mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Ministerstvo vyhlašuje program od roku 2003 ve dvou kolech: leden – červen a září – prosinec.

Až dosud bylo z programu pro každý rok vyčleněno deset milionů korun. Finanční prostředky jsou určeny na podporu žáků, jež jsou občany České republiky a jejichž rodinám způsobují náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním značné potíže.

„Do programu lze zahrnout od roku 2008 pouze žáky denní formy vzdělávání, kteří mají pravidelnou školní docházku, případně průkazně omluvenou absenci, a nemají kázeňské problémy,“ uvedla ještě pro Deník mluvčí Neuwirthová.