Zapečetěná charitní kasička tradiční Tříkrálové sbírky 2014 s číslem, kterou „králům" nosil jejich dospělý doprovod, se plnila penězi, přičemž v mnoha domácnostech byly děti obdarovány nějakou drobnou sladkostí. „Letos chodíme třetím rokem," uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky v Rokytně Mirka Stupková, která děti po vesnici doprovázela. 

A proč v Rokytně mají malých králů více než „oficiální" tři? „Ve skutečnosti není prokázáno, kolik přesně králů bylo, protože původně se vůbec nehovořilo o králích, ale o mudrcích z východu. Současný počet králů se odvozuje od těch třech darů, tedy zlata, kadidla a myrhy. Není ale důvod, proč by u nás králů nemohlo chodit více, když o to děti mají zájem," vysvětlila koordinátorka s tím, že než průvod obejde všechny domy, všude zazpívají, popřejí a na dveře napíší tradiční iniciály, zabere to tak tři hodiny. „Loni jsme do Tříkrálové sbírky vybrali přes šest tisíc korun," dodala Mirka Stupková.