Nový rokytenský znak vychází z podoby původní obecní pečeti z roku 1749, na níž byl vyobrazen listnatý strom, na který se vzpínají dva dvouocasí lvi s opisem: PE: POCTIVI OBCE ROKITNO 1749.

„Dvouocasí lvi byli v nové podobě rokytenského znaku nahrazeni lvy pouze s jedním ocasem, a to proto, aby nebyla porušena zásada neužívat v nových obecních znacích státních symbolů. Do znaku bylo také navíc oproti pečeti doplněno trojvrší symbolizující polohu obce v kopcích nad Novým Městem na Moravě. Strom je odkazem na původ názvu obce.

Rokytno je odvozeno od staročeského slova rokyta, což je druh vrby. „Vrbu ve znaku přestavuje obecná figura listnatého stromu,“ vysvětluje archivář Vít Křesadlo, který vyhotovil popis znaku.
„Zvolené barvy znaku zachovávají heraldické pravidlo neklást kov na kov a barvu na barvu. Do zeleného štítu symbolizujícího zemědělský charakter obce a lesy v jejím okolí tak byli vloženi stříbrní lvi a zlatý listnatý strom vyrůstající ze zlatého trojvrší,“ dodává Křesadlo.

Autorem nového znaku je Ladislav Pokorný. Rokytno, jakožto místní část Nového Města na Moravě smí svůj nový znak používat pouze společně se symboly města. (hel)