„Na „zátah“ jsme se připravovali dlouho dopředu. Vymyslet úkoly, které budou muset novomanželé plnit nebylo tak obtížné, vzhledem k tomu, že Lucii všichni dobře známe, a tak jsme věděli, jak daleko můžeme zajít,“ poznamenal jeden z hlavních organizátorů celé akce Jakub Nečas.

Hasičský „zátah“ není právě jednoduchý, všechny úkoly musí být nejprve zveršovány. „Musel jsem dát dohromady básničku, která vystihovala zadání úkolu a vysvětlení průběhu. Naštěstí to nebyl náš první „zátah“, takže jsem měl k dispozici spoustu předloh ze kterých jsem to mohl poskládat,“ řekl Jakub Nečas.

Vzhledem k tomu, že hasiči na nějaký čas zablokovali komunikaci před novoměstským nádražím, bylo nutné kontaktovat policii a informovat jí o dočasném uzavření ulice. „Protože jsme dělali „zátah“ na vlakovém nádraží a hrozilo, že na nás někdo policii zavolá, museli jsme je informovat. Naštěstí s tím policisté problém neměli, dokonce nám nabídli asistenci, kterou jsme ovšem s díky odmítli,“ pochválil spolupráci s policejní složkou Jakub Nečas.

„V den svatby jsme naložili vše potřebné do hasičských vozů, dokonce jsme si půjčili jedno auto od hasičů ze Studnic, za což jim patří velký dík. A přemístili jsme se na nádraží. Jakmile přijela kolona svatebčanů, byla ženichovi okamžitě připevněna koule na nohu a nevěstu jsme posadili do vozíku,“ popsal začátek „zátahu“ rokytenský hasič.

Ženich pak musel kočár s nevěstou přivézt k prvnímu stanovišti. Tam na ně už čekal další úkol. „Museli přeříznout kládu dřeva. V tu chvíli nás všechny dostal otec nevěsty, pilař našeho sboru, který se převlékl do uniformy a po nastartování pily novomanžele vysvobodil,“ usmál se při vzpomínce na připravenost otce nevěsty Jakub Nečas.

I další úkoly se novomanželům dařilo plnit. „Nevěsta musela pomocí džberové stříkačky shodit předem nachystané plechovky. V tu chvíli se musel ženich přidat mezi nás hasiče a podepsat přihlášku, aby jí s tímto úkolem mohl pomoci. S malým donucením od manželky podepsal, co bylo třeba, a tak byl úkol nakonec splněn,“ popsal Jakub Nečas.

„Pak už následovalo tradiční přebaleni panenky a rozkrájeni chleba dřevěným nožem. Finále tvořil přípitek s novomanželi, předání svatebního daru a společné foto. Myslím, že jak hasiči a novomanželé, tak i svatebčané, si to dostatečně užili. Teď už jenom vyhlížíme, kdo bude další,“ dodal rokytenský hasič.