„V letech 2014 až 2015 jsme se pustili do revitalizace přibližně tří hektarů brownfieldu v areálu bývalé továrny BOPO. Jsou tam zhotoveny kompletní nové inženýrské sítě, dopravní napojení, doprovodná infrastruktura, chodníky, parkoviště či stezka pro cyklisty. Nechybí ani plochy pro volnočasové aktivity, multifunkční a dětské hřiště, přírodní amfiteátr a ohniště, to vše pro zvýšení atraktivity lokality,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Město vyšlo zvelebení areálu v lokalitě Borovina na jednačtyřicet milionů korun. Velká část nákladů byla hrazena z dotačního titulu. „Na revitalizaci jsme získali dotaci ve výši sedmdesáti procent, zbytek jsme hradili z vlastních zdrojů,“ potvrdila Irini Martakidisová.

„Dotace, kterou jsme na revitalizaci získali, byla přímo určena na podporu projektů, kde spolupracuje soukromý a veřejný sektor, a to bylo jako šité na míru právě naší Borovině. Vzniklo zde šest nových parkovišť s třiadevadesáti parkovacími místy. Délka rekonstruované silnice je 850 metrů, plocha nově založené či rekonstruované zeleně je téměř půl hektaru. V současnosti je zde zaměstnáno více než 200 lidí, je tu také možnost krásného bydlení i sportovního vyžití v nově otevřeném areálu v Okružní ulici, jehož součástí je kromě in-line dráhy, multifunkčního hřiště a workoutu také skatepark,“ dodala Irini Martakidisová.

Také pomalu ale jistě chátrajícímu areálu někdejšího sanatoria Buchtův kopec na Žďársku se začalo blýskat na časy. Zařízení vzniklo v roce 1947 a původně sloužilo k léčbě tuberkulózy. Naposledy bylo provozováno coby léčebna dlouhodobě nemocných krajskou Nemocnicí Nové Město na Moravě. Koncem roku 2011 kraj léčebnu pro ztrátový provoz uzavřel. Dlouho se ovšem nedařilo najít kupce, který by měl o nemovitost zájem. „Areál bývalé léčebny na Buchtově kopci už je prodán. V souladu s kupní smlouvou uzavřenou dne 19.června 2019 a sjednaným splátkovým kalendářem uhradil kupující, tedy společnost BANTIKO, předepsanou splátku kupní ceny, poslední splátka má být uhrazena do 31.prosince letošního roku. Z celkové kupní ceny 30,5 milionů korun je k dnešnímu dni uhrazeno 17 milionů,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Ilustrační foto
Dechová zkouška byla u řidiče pozitivní, měl 0,34 promile

Problém zvaný brownfield musí řešit také krajské město. „V rámci majetku, který spravujeme, má charakter opuštěných a zanedbaných budov například bývalý vojenský areál Pístov – Nová kasárna. V minulosti byl tento areál krátkodobě pronajat studentům pro tvorbu filmové produkce. Dlouhodobě je areál vypůjčen Policii České republiky, která v něm provádí výcvik svých složek. Město v minulosti řešilo i další žádosti o pronájem areálu i pro jiné účely, avšak tyto žádosti nebyly příslušnými orgány města schváleny,“ vyjádřil se mluvčí jihlavského magistrátu Jaroslav Šnajdr.

Dlouhodobě zanedbaný objekt, který je v současné době v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž se ho snaží marně zbavit, je také v Rokytně, místní části Nového Města na Moravě. Takzvané Arche, jak je nemovitost nazývána, mělo být komplexem budov sloužících coby rekvalifikačně–rehabilitační zařízení pro lidi se zdravotním postižením. Se stavbou se začalo počátkem devadesátých let minulého století, ovšem záhy poté, co byla dokončena hrubá stavba, došly stejnojmennému občanskému sdružení, které projekt realizovalo, finanční prostředky na dokončení. V současné době se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pokouší pro zchátralý komplex budov najít nového kupce. „Sledujeme stav tohoto objektu, v minulosti jsme již také požadovali opatření k jeho zabezpečení. Čekáme, jak se situace dál vyvine,“ poznamenal místostarosta nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Ilustrační foto.
Rytířský turnaj, historický průvod, koncerty a ohňostroj, to jsou Tři kápě

Hned nedaleko, v katastrálním území jiné z místních částí Nového Města na Moravě – Studnic, je další opuštěný areál. I ten patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tentokrát se jedná o bývalý rekreační a školicí středisko. Jde o komplex několika obytných chatek a hlavní budovy. Také této nemovitosti by se chtěl stát zbavit, i v tomto případě ovšem zatím marně.