Obřad začal v pondělí v pravé poledne a účastnily se ho stovky lidí. Mezi nimi i zástupci města, Kraje Vysočina a obyvatelé nedaleké obce Nížkov, v níž žije chlapcova rodina. Přijel i předseda KSČM Vojtěch Filip. Otec zabitého studenta je totiž okresním tajemníkem strany. Část veřejnosti se do smuteční síně nevešla, a lidé tak museli sledovat televizní přenos.

Báseň od kamaráda

Smuteční slova přednesla mimo jiných také starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová. „Loučíme se s Petrem Vejvodou, jemuž krutý osud nedopřál žít svůj život uprostřed rodiny, blízkých, kamarádů, dosáhnout dospělosti a žít svůj život s plnou odpovědností. Přišlo jedno sychravé ráno. Petr odešel do školy jako jindy, do kolektivu, kde byl rád, kde byl oblíben a jehož byl součástí a nepřehlédnutelným spolužákem. Ve škole, kde mladí lidé nabírají vědomosti, provádí různé šprýmy, prožívají první lásky, se však objevil moment, který nemá obdoby. Do školy vstoupila smrt," připomněla osudové minulé úterý ve své řeči Dagmar Zvěřinová.

Všichni řečníci zdůraznili, že považují Petra Vejvodu za hrdinu. „Obětoval život, aby zachránil spolužačku," připomněl farář Tomáš Holý, který smutečním obřadem provázel.

Připojili se i spolužáci. „Nikdy na tebe, Petře, nezapomeneme, ani na tvoje skutky. Tvůj čin dokáže stmelit nejen naši třídu, ale myslím že i celou školu, abychom stáli při sobě," řekl jeden z Vejvodových kamarádů. Na závěr přednesl báseň, kterou svému spolužákovi složil. Během smutečního rozloučení několik lidí zkolabovalo a museli je ošetřit záchranáři.

S organizací dopravy u smuteční síně pomáhali policisté i žďárští dobrovolní hasiči, mezi které Petr patřil tři roky.

Bez psychologů

Ve střední obchodní škole se atmosféra pomalu vrací k normálu. Školáci se tento týden začnou věnovat studiu. „Ani další návštěva psychologů už není plánována," podotkla asistentka ředitele Alena Burianová. Psychologové se žáky rozmlouvali minulý týden v rámci zkrácené výuky.

Škola už Petra navrhla na cenu Michala Velíška. Uděluje ji každoročně Nadace ADRA lidem, kteří prokázali statečnost v situacích, při nichž jde o záchranu lidského zdraví či života. Miroslava Žaludová z nadace řekla, že podpora veřejnosti byla v tomto případě mimořádná. Návrhů na udělení ceny zabitému studentovi přišlo více než 450.