Každé lékařské odvětví - a stejně tak i gynekologie - se vyvíjí. V poslední době jsou velmi diskutované alternativní porody. Jak je vnímáte vy?

Záleží na tom, co tím kdo myslí. Alternativním porodem může být myšlený porod v jiné poloze než vleže na zádech, porod do vody, lotosový porod… Někdo má zase za alternativní používání aromaterapie nebo hypnoterapie. Jiný za alternativní porod považuje jakýkoliv přirozený porod, který probíhá bez zásahu lékaře, porodní asistentky a použití farmakoterapie. Uskutečňuje se v příjemném a harmonickém prostředí za přítomnosti jen těch nejbližších beze spěchu a zbytečného vyšetřování. Samozřejmě i my podporujeme základní filozofii přirozeného porodu, kterou je myšlena schopnost rodičky porodit své dítě sama bez direktivního vedení a použití medikace.

Rodičky nyní často přicházejí s porodními plány. Snažíte se jim vyhovět?

Je pravda, že poslední dobou narůstá počet rodiček, které si s sebou do porodnice porodní plán přinesou. V takovém případě si s ní při příjmu porodní asistentka nebo lékař vždy sedne, a probere to, co si pacientka pod jednotlivými body představuje. Snaží se jí vysvětlit, jak a proč při porodu postupujeme a jaké máme na porodním sále možnosti jí vyhovět. Stává se často, že rodička pak zjistí, že to, co má uvedeno v plánu, je u nás samozřejmostí. Pokud přijde s přáním, snažíme se s ní komunikovat, vše vysvětlit a společně najít takový postup, aby byla spokojená a zároveň aby nebylo zdraví a bezpečnost její ani miminka nikterak ohroženo. To je pro nás samozřejmě naprostou prioritou.

Některé rodičky si přejí porod císařským řezem. Jak se díváte na taková přání?

K indikování císařského řezu přistupujeme individuálně a v souladu s doporučenými postupy. Vždy preferujeme spontánní a přirozený porod, císařský řez není bez rizik. S rodičkou v otázce císařského řezu vždy komunikujeme, vysvětlujeme, a její přání zohledňujeme. Ovšem samo její přání není primární indikací k porodu touto cestou.

Celorepublikově porodů v loňském roce ubylo. Podobně je na tom i novoměstská porodnice. Čím si to vysvětlujete?

Když si prohlédnete statistiku porodů za několik let, zjistíte, že se střídají silnější a slabší ročníky. Přichází to ve vlnách. Někdy je počet porodů vyšší, jindy zase nižší. V porodnictví pracuji už patnáct let, za tu dobu jsem už několikrát zaznamenal nárůst i pokles porodnosti.

Mohou si rodičky přivést k porodu kromě partnera i někoho dalšího?

Nejčastěji na sále samozřejmě bývá s rodičkou přítomen partner, není to však vždy pravidlem. Rodičky si mohou přivést jakoukoliv blízkou osobu, která pro ni bude při porodu oporou. Počet doprovázejících u porodu kromě rodičky máme vzhledem k bezpečnosti a soukromí ostatních stanoven na dvě osoby.

Jaké novinky připravujete pro nastávající maminky v letošním roce?

V poslední době došlo k výraznému omlazení našeho kolektivu na porodním sále. Máme tu tři mladé porodní asistentky. Jsou plné elánu zkoušet nové věci a jsou odhodlané přispět k tomu, aby u nás byly porody komfortní a rodičky od nás odcházely spokojené. Pro příklad nyní nabízíme možnost využití aromaterapie či napářky hráze při porodu. Také se v krátké době plánuje rozšíření možností stravování na porodním oddělení. Rodičky budou mít k dispozici bufet, takže pokud budou mít chuť, budou si moci přímo na oddělení zajít pro jogurty, ovoce či jiné pochutiny.

Připravuje se přestavba gynekologicko-porodnického pavilonu. Na co se mohou pacientky těšit?

Bude to znamenat především výrazné zvýšení komfortu všech pacientek na gynekologicko- porodnickém oddělení, ale také usnadnění péče o ně pro celý personál. Co se porodního oddělení týče, na porodním sále budou vybudované porodní boxy s vlastním sociálním zařízením. Ty zajistí maximální soukromí a pohodlí při porodu. Celé porodní oddělení projde proměnou. Tak jak dnes vypadají nadstandardní pokoje, budou po přestavbě vypadat všechny pokoje. Gynekologický pavilon bude rozšířen o celé jedno patro, ve kterém budou umístěny nové operační sály. I nadále se budeme snažit dodržet nastavený trend – co nejméně otevřených operací a co nejvíce těch laparoskopických. Chceme, aby se zkracovala doba hospitalizace a pacientka i po rozsáhlém operačním výkonu měla co nejmenší potíže s návratem do normálního života. Rekonstrukcí samozřejmě projdou i gynekologické ambulance.