Velký podíl na něm mají podle nich auta se studenými motory, která vypouštějí při stání a rozjezdech výfukové plyny přímo do davů školáků čekajících před školou. Rodiče školáků požadují po radnici hygienická měření, která by jasně ukázala, jak moc je ranní smog pro jejich děti škodlivý.

„Na Krajskou hygienickou stanici Kraje Vysočina byl už zaslán , dotaz, zda by mohlo měření proběhnout,“ odpověděla jim Radka Remarová ze žďárského úřadu.