Toto velice závažné onemocnění je u žen v četnosti na druhém místě za rakovinou prsu. V současné době je novoměstská cytologická laboratoř jediným akreditovaným pracovištěm tohoto typu v Kraji Vysočina. Její vedoucí gynekolog Petr Müller říká, že ročně v cytologické laboratoři zpracují zhruba mezi osmnácti až dvaceti tisíci vzorků.

Jak to vypadá v praxi?

Začátek je v gynekologické ambulanci, kde gynekolog při preventivním vyšetření provádí stěr na cytologické vyšetření. Toto vyšetření se provádí jedenkrát za rok. V cytologické laboratoři se tyto stěry obarví, prohlédnou pod mikroskopem a vyhodnotí jako negativní nebo suspektní či pozitivní. Ženy s nálezem suspektním a pozitivním se pozvou k nám do ambulance Centra onkologické péče. Tam se veškeré nálezy zpracovávají ještě podrobněji a na základě jejich výsledků je stanoven verdikt buď je výsledek negativní, anebo se skutečně jedná o přednádorové stadium a pacientku čeká další léčba.

Má se žena obávat, že zjištění přednádorového stavu je už víceméně praktický totéž, co rakovina?

Ne, to rozhodně ne. Na základě cytologie jsme schopni zjistit přednádorové stavy, to znamená, že karcinom děložního čípku by se u pacientky mohl vyvinout do tří až pěti let. Stát se to vždy nemusí, ale nebezpečí vyvinutí nádoru je velmi reálné. Pokud se ale tento stav podchytí včas, aby se mohlo začít s léčbou, ke vzniku samotného karcinomu nedojde. Všechno se odvíjí od prevence.

Chodí ženy na běžné gynekologické prohlídky včas?

Některé ano, jiné bohužel ne, což je těžko pochopitelné, protože se jedná o jejich zdraví a život, i když je zrovna nic nebolí a nemají žádné potíže. Kdyby ale všechny ženy chodily pravidelně jednou do roka, teoreticky by ani žádné nádorové stavy vzniknout neměly.

Kolik případů přednádorových stavů rakoviny děložního čípku na vašem pracovišti ročně zachytíte?

Přibližně mezi třiceti až čtyřiceti případy lehkých a středních přednádorových stavů, šestnáct až dvacet těžkých.

Jaký je váš osobní názor na očkování proti rakovině děložního čípku?

Očkování je samozřejmě přínosné, ale není všespasitelné. Přítomnost infekce HPV (human papillomavirus), která se přenáší při pohlavním styku, ovšem byla prokázána téměř ve všech případech přednádorových stavů i pokročilých karcinomů. Rakovinu děložního čípku však může způsobit mnoho typů papilomavirů a očkování chrání jen před dvěma z nich, takže nemůže fungovat stoprocentně.

Co všechno patří mezi rizikové faktory rakoviny děložního čípku? Může to sama žena nějakým způsobem ovlivnit a možnou hrozbu onemocnění eliminovat?

Rizikovým faktorem je například zahájení pohlavního života v nízkém věku, kouření, promiskuita, opakované gynekologické záněty a poranění děložního čípku či infekce virem HPV.

Znamená prokázání infekce HPV v každém případě předzvěst rakoviny?

Každá žena, která byla infikována virem HPV, nemusí nutně onemocnět karcinomem děložního čípku. Virus není bezprostřední příčinou onemocnění, je spouštěčem rakovinného bujení. Přitom samozřejmě záleží i na obranyschopnosti každého jednotlivce. U některých žen dokonce může v průběhu času infekce HPV samovolně vymizet.