„V roce 2007 jsme pomocí robotického systému da Vinci operovali sto pacientů, v roce 2008 to už bylo 244 nemocných. V roce 2009 dosáhl celkový počet operací čísla 266. V roce 2010 se jednalo o 272 výkonů," zrekapituloval nárůst robotických chirurgických zákroků primář Centra robotické chirurgie Vysočina Jaroslav Tvarůžek.

V loňském roce se počet těchto operací zvýšil na 309, letos jich zatím využilo 162 pacientů. Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích se řadí mezi desítku největších robotických center Evropy.

Operace prostaty

Robotická chirurgie představuje minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a dalších špatně dostupných dutinách těla. Nově v rámci ORL se operuje i v dutině ústní a hltanu. Při včasném odhalení onemocnění je díky robotice možné nádor šetrně odstranit, což je v porovnání s jinými metodami onkologické léčby zároveň nejlevnější.

„Nejčastější roboticky asistovaný výkon v našem centru představuje radikální prostatektomie pro zhoubný nádor. Z ostatních realizovaných výkonů lze zmínit operace zhoubného nádoru ledviny, plastiky ledvinné pánvičky, resekce konečníku pro zhoubný nádor a operace žaludku," přiblížil Jaroslav Tvarůžek.

Oproti otevřené operaci dochází při robotickém zákroku k menšímu poškození okolních tkání, minimálním krevním ztrátám a komplikacím. Tato operace rovněž umožnuje zpřesnění pohybu ruky chirurga a výrazně zvyšuje přesnost zákroku.

První robotický zákrok byl u nás proveden 31. října 2005 v pražské nemocnici Na Homolce. Provádí se i v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně a ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Ne pro všechny by však tato metoda mohla být dostupná. „V Česku rozvoj a spektra výkonů brzdí ministerstvo zdravotnictví, které omezuje indikaci roboticky asistované chirurgie. Například odstranění nádoru ledvin řeší ve světě roboticky, u nás však tento zákrok ze zdravotního pojištění hrazen není," uvádí aktuální zpráva České společnosti robotické chirurgie. „Některé z těchto zákroků by mohly podle nařízením ministerstva zdravotnictví spadat do nadstandardních, což by znamenalo krok zpět na úkor pacientů," vyjádřil se Tvarůžek.

---------

Co to je?

při robotické operaci chirurg sedí u ovládacího pultu a pohyb jeho rukou se z konzole přenáší přes rameno robota na mikronástroje v operovaném místě; na nástroje se ale nepřenese případný třas ruky, trvá-li operace dlouho a chirurg je unaven

operatér vše sleduje na obrazovce s trojrozměrným obrazem

pacient má po zákroku menší jizvy, méně krvácí, sniží se riziko infekce a rychleji se uzdraví