Situaci bude zhoršovat zesilující jihovýchodní vítr, zejména v neděli a pondělí.

„Je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru. Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně,“ zveřejnili meteorologové z Českého hydrometeorolo­gického ústavu.