Oprava vyjde Nové Město na Moravě na více než 243 tisíc korun. Autorem soch z roku 1875 je pražský sochař Karel Dvořák.

„Proběhne komplexní zrestaurování kašny i sloupu včetně podstavce a všech pěti soch," vyjádřila se Žofie Řádková z Městského úřadu Nové Město na Moravě. O čtyři sochy, umístěné na podstavci, i pátou, která má své místo na vrcholu kamenného sloupu, se postará sochař a restaurátor Josef Červinka z Nymburka. „Byl určen na základě výběrového řízení," vysvětlila Žofie Řádková.

Autorem soch z roku 1875, svatého Jana Nepomuckého, svatého Šebestiána, svatého Jana Sarkardera i svatého Karla Boromejského, je pražský sochař Karel Dvořák. Čtveřici dominuje skulptura z roku 1727, která je ale součástí kašny až od roku 1875. „Jde o kopii původní sochy, jež byla zrestaurována a její originál je uložen v Horácké galerii," informovala Žofie Řádková. Původní svatá Anna byla pro velké poškození nahrazena tou nynější v roce 1992.

Morový sloup
Ještě před tím, než se socha svaté Anny stala součástí kašny, stávala o něco blíže katolickému kostelu. „Šlo vlastně původně o morový sloup, který byl poděkováním místních obyvatel za ochranu města před morovou epidemií," objasnila Žofie Řádková. Restaurace historické památky, která může být uskutečněna díky dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny, by se měla zrealizovat v letošním roce. „Záleží na počasí, ale začít by se mělo v květnu a někdy v září by měly být veškeré opravy hotovy," vyjádřila se Žofie Řádková.

Oprava kašny vyjde Nové Město na Moravě na více než 243 tisíc korun. Kromě kašny svaté Anny bude opraveno také několik dalších památek v centru města. „Obdrželi jsme čtyři sta tisíc korun z ministerstva kultury. Program regenerace městské památkové zóny jsme vyhlásili už na podzim a přihlásilo se nám hned několik subjektů, mimo jiné i některé soukromé," připomněl novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Dotace ve výši 400 tisíc korun byla nakonec rozdělena mezi čtyři žadatele. „Město bude letos opravovat dva objekty, a sice kašnu svaté Anny a Horácké muzeum, kde by se měla opravovat římsa na čelní fasádě. I když je možné, že ještě budeme muset rozpočet trochu poupravit, že se bude muset v Horáckém muzeu zrekonstruovat navíc i střešní krytina a krov," sdělil Stanislav Marek.

Na dotační titul dosáhl i další subjekt, jenž vlastní nemovitost v městské památkové zóně. „Jde o katolickou církev, která počítá s výměnou a obnovou kamenných schodů a šachovnicové dlažby v gotickém presbytáři," uvedl Stanislav Marek. „Vlastník nemovitosti dává padesát procent, město přispívá deseti procenty a z dotačního titulu ministerstva kultury získává čtyřicet procent. V tomto konkrétním případě si dává vlastník dvě stě tisíc korun, město se podílí pětatřiceti tisíci a z fondu ministerstva kultury jde na novou dlažbu patnáct tisíc korun," doplnil informace místostarosta.

Kromě města a katolické církve získala příspěvek i soukromá osoba. „Na obnovu výkladu na fasádě měšťanského domu číslo 11 dostala Pavla Vafková od města šestnáct tisíc korun a čtyřicet tisíc z ministerstva," řekl místostarosta. „Obdrželi jsme celkem devět žádostí, ale nemohli být uspokojeni všichni," dodal starosta Nového Města Michal Šmarda.


Helena Zelená Křížová