Renatu Konečnou nominovalo vedení Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou za dlouholetý přínos pro tuto neziskovou organizaci, kde pracuje od roku 2007.

Žena na svém místě

„Renata je velmi svědomitá a schopná maximálně vycházet vstříc svým kolegům, je vždy připravena poskytnout potřebné informace, ochotná pomoci. V pozici personalistky vždy jedná velmi diskrétně, je člověkem na svém místě. Vzbuzuje velkou důvěru. K těm, kdo přichází na Charitu, je vždy vlídná, vstřícná, usměvavá, připravena podat pomocnou ruku," řekla ředitelka Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou Jana Zelená.

Informaci o uděleném ocenění ale přijala personalistka žďárské Charity s rozpaky. „Děkuji všem za důvěru, kterou ve mě vložili. Velmi si toho vážím. Přesto by si tuto cenu zasloužil každý pracovník, který pracuje v naší organizaci za svou každodenní péči a lidskost vůči potřebným lidem. Všem pracovníkům Charity bych toto ocenění ze srdce přála," vyjádřila se Renata Konečná u příležitosti svého ocenění. Její práce ve žďárské Charitě se skládá z mnoha rozmanitých činností. Kromě vedení personální agendy organizace má Renata Konečná na starosti oblast bezpečnosti práce, komunikaci s úřadem práce, správu vozového parku a řadu dalších úkolů.

Cena Charity České republiky je rovněž spjata s inspirujícím odkazem svatého Vincence z Pauly, kněze, který svůj život zasvětil službě chudým. Ocenění je udělováno od roku 2008.

Letos poprvé se slavnostní předávání konalo v rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, který se konal pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského. Výtěžek benefičního koncertu je tradičně věnován na podporu České nemocnice svatého Karla Lwangy v Ugandě. Ta je umístěna ve vesnické oblasti, kde žije polovina obyvatel pod hranicí chudoby. Ročně tam ošetří pětadvacet až třicet tisíc pacientů.