„Během zimy chceme postavit vedle mostu takzvanou těžkou mostní soupravu, na kterou bude během oprav převedena doprava,“ uvedl obchodní náměstek stavební firmy Ivo Köhler. Patnáct metrů dlouhá mostní souprava bude během deseti dnů postupně vysunuta z parkoviště u restaurace Táferna přes Stržský potok na parkoviště u zámku.

Dopravu odkloní od března do října

„Oprava mostu je naplánována od března do října, bude záležet na počasí,“ doplnil mluvčí firmy Pavel Kameník. Pracovníci, kteří mají zkušenosti například z opravy Karlova mostu v Praze, nejdříve odkryjí železobetonovou desku, kterou byl v roce 1949 most zpevněn. „Byla to jediná oprava v jeho historii od roku 1767. O jiné neexistují záznamy,“ řekl starosta Jaromír Brychta.

Vzhledem k tomu, že nikdo neví, v jakém je deska stavu, přichází při opravě do úvahy dvě možnosti – úplná výměna, nebo rekonstrukce. „Pod mostem se objevují cementové výluhy, takže se domníváme, že je její izolace narušena, rozsah ale poznáme až po odkrytí,“ dodal Ivo Köhler.

Osobní automobily a městská doprava budou odkloněny po započetí prací v březnu na zmiňovanou mostní soupravu. Kamionová doprava bude z lokality vyloučena zcela. „Bude odkloněna na křižovatce Žižkova – Dolní přes ulici Brodská, z opačné strany potom už u Ždírce směrem na Havlíčkův Brod,“ upřesnila komplikace, které řidiče čekají, místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Dělníci budou při opravě muset také vyrovnat křídla mostu, která jsou nyní kvůli přetížení vyboulená. Poté, co skončí vlastní práce na a pod vozovkou mostu, bude doprava na stavbu vrácena a zaměstnanci firmy budou pracovat na rekonstrukci spodní části přímo pod mostem. V plánu je také úprava koryta Stržského potoka tak, aby obstál při stoleté vodě.