Podstatou metody, též nazývané rekuperace, je zjednodušeně řečeno navrácení krve, která odchází při pooperačním krvácení a při klasickém postupu by se stávala odpadem, zpět do těla pacienta.

Méně krve od dárců

„Podtlak odvádí krev z drenáže operační rány. Po následném přefiltrování je pak krev pomocí transfuze navrácena zpět pacientovi,“ vysvětlil primář novoměstské ortopedie Jaromír Chroustovský. Doplnil, že tento systém tvoří uzavřený okruh, tedy dovoluje současně odsávat pooperační krev z rány a hned ji vyčištěnou vracet pacientovi do žíly.

Systém, který v novoměstské nemocnici začali používat zhruba před dvěma měsíci, mimo jiné snižuje nutnost transfuze krve od dárce.„Před plánovanou operací si lidé většinou nechali v transfuzní stanici odebrat dvě dávky krve, která pak byla použita jako náhrada za ztrátu způsobenou operačním a pooperačním krvácením. Někdy to ale nestačilo, a pak jim musela být podána ještě krev od dárce,“ uvedl primář.

„Při pooperačním krvácení v průměru pacient ztratí sedm až osm set mililitrů krve a rekuperací jsme schopni mu tuto krev navrátit,“ uvedl dodal Chroustovský.„Je třeba nahradit pouze krevní ztrátu při samotné operaci, což je v průměru 500 až 600 mililitrů. K tomu obvykle jedna dávka krve, kterou si pacient nechá odebrat před samotným zákrokem, stačí. Nepotřebuje tak už další transfúzi od dárce,“ upřesnil Jaromír Chroustovský.
Navíc „čerstvá“ pacientova krev má větší schopnost na sebe vázat kyslík než krev předem odebraná a uložená k autotransfúzi.

ORTHO P.A.S. umožňuje zachovat sterilitu získané a zpětně podané krve a zapadá tedy do rámce tendence o co největší ochranu zdraví pacienta.„Vždycky je samozřejmě lepší, když pacient po operaci dostane transfúzi své vlastní krve. U krve dárců je vždycky aspoň minimální možnost nějakého poškození nebo alergické reakce, u vlastní krve operovaného toto riziko odpadá. S metodou jsme zatím velice spokojeni, do této chvíle jsme nezaznamenali žádný problém imunologických komplikací, anebo že by někomu rekuperace působila problémy a musela být proto přerušena,“ vyjádřil se primář.

Tento způsob se používá v řadě ortopedických pracovišť v republice, je určena pro operace při kloubní náhradě kolene nebo kyčle, kde jsou předpokládány větší krevní ztráty, jelikož při menších operačních zákrocích by se rekuperace nevyplatila.