„V současnosti se dokončují projekty k rozsáhlým opravám žďárské výpravní budovy. Počítáme při nich s prostředky Evropské unie a také s participací města,“ potvrdila regionální mluvčí Českých drah pro Moravu Kateřina Šubová.

Žďárští na opravu vlakového nádraží vyčlenili pět milionů korun v rozpočtu na příští rok, a to v rámci smlouvy o příspěvku, který na investiční akci poskytnou. Zbytek financí doplatí České dráhy.

Podmínka města

„Záleží nám na tom, aby nádraží bylo opraveno, s tím, že jsme ochotni přispět zhruba deseti procenty z potřebné částky,“ sdělila žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Zástupci města však v rámci této spolupráce požadují, aby výsledek rekonstrukce drážního objektu splnil jejich očekávání co do vzhledu a funkčnosti. „Jde nám především o celkový vzhled budovy, ale také o úpravu podchodu a vybudování bezbariérového přístupu k jednotlivým nástupištím. Počítáme i s rekonstrukcí čekárny a bufetu,“ přiblížila Zvěřinová.

Ke změnám by mělo dojít v rámci první etapy přestavby nádražní budovy, další fáze oprav Žďárští se zástupci Českých drah dosud neprojednávali.

Zatím pouze ve stadiu jednání je rekonstrukce objektu železničního nádraží v Novém Městě na Moravě. Právě ve Městě je na rok 2012 plánováno mistrovství světa v biatlonu.

Předpokládá se tedy, že se do města dopraví podstatně více sportovních fanoušků než na tradiční a divácky atraktivní Zlatou lyži. Novoměstští však vnímají myšlenku rozsáhlé opravy drážní budovy jako ještě hodně vzdálenou. „O záměru Českých drah investovat do rekonstrukce novoměstského nádraží víme, ale to je zatím všechno. Žádné podrobnosti jsme dosud neprojednávali, proto se domnívám, že je v současné době předčasné se k tomu vyjadřovat,“ uvedl místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

České dráhy do konce tohoto a v průběhu příštího roku hodlají do rozsáhlých rekonstrukcí nádražních budov na Vysočině a jižní Moravě investovat celkem 144 milionů korun.