„Zbývají ještě dodělat kalová pole či asfaltové povrchy, se kterými se čekalo na příznivější počasí,"informovala předsedkyně představenstva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, senátorka a žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

Otevřené dveře

„Zkušební roční provoz už v podstatě zahájen byl, slavnostní uvedení zrekonstruované úpravny do provozu plánujeme v srpnu. Pří té příležitosti bychom rovněž rádi udělali den otevřených dveří pro veřejnost, aby si lidé mohli úpravnu prohlédnout, a to včetně odborného výkladu," dodala Zvěřinová.

Přestavbu významně podpořily peníze z evropských fondů. „Příslib finanční podpory z Fondu soudržnosti Evropské unie činí pětaosmdesát procent uznatelných nákladů, Státního fondu životního prostředí České republiky pět procent," připomněla Dagmar Zvěřinová.

Přibližně sto milionů korun, které Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko potřebuje na dokrytí potřebné finanční částky na přestavbu úpravny, bude poskytnuto z jeho prostředků.

Stavební práce se skládaly z doplnění technologie a přestavby úpravny vody a rekonstrukce vodovodního přivaděče o délce 1,33 kilometru, čímž úpravna získala kapacitu 200 litrů upravené vody za sekundu.

Úpravna vody zásobuje pitnou vodou území s asi 87 tisíci obyvateli. Přestavovala se za provozu. Zhruba 35 tisíc obyvatel, kteří odebírají vodu z mostišťské přehrady, nebylo možné přepojit k jinému zdroji pitné vody. To se týká zejména Velkého Meziříčí s dvanácti tisíci obyvateli, které leží v těsné blízkosti nádrže. „Zrekonstruovaná úpravna je pro nás signálem, že se v budoucnu o pitnou vodu nebudeme muset bát," řekl velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

Přestavba navázala na úpravy, které byly provedeny před devíti lety. Kvůli poruše hráze byla v roce 2005 značně snížena hladina přehrady a pro úpravnu byla vybrána americká technologie, která vodu čistí pomocí vzduchových bublinek, což je spojeno i s vyšší kvalitou upravené vody. „Úpravna byla uvedena do provozu v říjnu 1964 s výkonem sto litrů za sekundu," dodala Dagmar Zvěřinová.

SVK Žďársko sdružuje osm desítek obcí a svá zařízení pronajímá provozovateli a distributorovi vody Vodárenské akciové společnosti. Na vodovod je napojeno 87 tisíc lidí, na kanalizaci téměř 70 tisíc.