Práce zatím pokračují podle stanoveného harmonogramu. Zmíněný most má již veškeré demolice za sebou. „Stavaři provedli odvodnění rubu obou opěr a nyní se pracuje na armování a betonáži jejich nových úložných prahů,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

Na západní opěře mostu je už po betonáži a dělníci aktuálně odstraňují bednění a zahlazují povrch. „Stávající ocelolitinová ložiska jsou zde již nahrazována novými elastomerovými, přičemž každý z jedenácti nosníků bude uložen na samostatné a v případě nutnosti vyměnitelné ložisko,“ sdělil Martin Buček s tím, že na východní opěře dělníci pracují na armování a bednění před betonáží.

Zajímavostí v této části rekonstrukce je zvednutí hlavní nosné konstrukce do takové úrovně, aby se pod most dostala bourací technika a následně mohly být odstraněny a nahrazeny úložné prahy opěr a provedena výměna ložisek. „To stavaři provedli pomocí soustavy synchronizovaných lisů osazených na podpůrných konstrukcích před opěrami. Probíhalo to vždy střídavě po několika centimetrech na každé straně a celý proces zvednutí na požadovanou výšku se uskutečnil v průběhu dopoledne,“ řekl Buček.

Po dokončení úložných prahů a výměně ložisek bude nosná konstrukce spuštěna zpět na nová ložiska. „Následovat bude betonáž spřahující desky a její ošetření novou hydroizolací. Dojde k zásypu na rubu závěrných zídek, aby se mohlo začít pracovat na nových přechodových oblastech mostu,“ doplnil Martin Buček.