„Budeme o to usilovat. Je potřeba začít s výměnou sítí v horní části náměstí, kde jsou už ve velmi špatném stavu,“ uvedla místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Pokud se tedy v rozpočtu města najde dostatek peněz, začne rekonstrukce náměstí příští rok. K výrazným změnám podoby by ale dojít nemělo. „Dispozičně by náměstí zůstalo stejné, možná by se upravilo veřejné osvětlení, byla položena nová dlažba a doplnil by se městský mobiliář. Parkovací místa by ale zůstala zachována,“ dodala Dagmar Zvěřinová.

Protože získání dotací na opravu náměstí je v současné době téměř nemožné, musela by radnice vše hradit z vlastních zdrojů a postupovat po etapách. Položení nové dlažby a úpravy vzhledu náměstí by se tak obyvatelé Žďáru dočkali nejdříve v roce 2009. D

alší změnou, která je potěší hlavně v jarních a letních dnech, bude rozšíření květinové výzdoby. „Asi by se náměstí mělo upravit - kdyby před starou radnicí nebyla kašna a lavičky, tak by nebyl důvod se tady vůbec zastavit,“ řekl Jan Novotný, který do Žďáru nad Sázavou dojíždí do zaměstnání a jeho cesta do firmy vede právě přes náměstí Republiky.